top of page

זנים חדשים של ענבים העמידים בפני מחלות

Updated: Jun 23, 2019מאמר של פרופסור ברוס רייש מאוניברסיטת קורנל בניו יורק עם דר' מיכאל שטרים ממנהל המחקר החקלאי, על זנים חדשים של ענבי יין העמידים בפני מחלות.

עלון הנוטע 1996

29 views0 comments
bottom of page